About

Firma SPORTDATA Sp. z o. o.  has been operating since 2003. He develops and implements software and hardware support:

  • obiektów sportowych,
  • obiektów rekreacyjnych,
  • obiektów targowych,
  • obiektów konferencyjnych,
  • imprez sportowych,
  • imprez koncertowych i eventowych odbywających się w terenie otwartym,
  • obiektów gastronomicznych,
  • klubów i dyskotek,
  • hoteli i ośrodków wypoczynkowych,
  • ośrodków sportowo-rekreacyjnych.

Struktura firmy SPORTDATA Sp. z o. o. oraz metodologia jej działania zostały dopasowane do specyfiki działal- ności poszczególnych sektorów. Wszystkie systemy posiadają budowę modułową, tak, aby można było w jak najbardziej elastyczny sposób, dobrać rozwiązanie do specyficznych potrzeb klienta.

Firma SPORTDATA Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą zwiększającą co roku sprzedaż swoich towarów i usług. Wszystkie systemy są na bieżąco dostosowywane do zmieniających się przepisów prawa oraz potrzeb klientów, a także stale udoskonalane pod względem technicznym i funkcjonalnym.

W okresie przedwdrożeniowym firma SPORTDATA Sp. z o. o. przygotowuje kosztorysy inwestorskie, programy funkcjonalno-użytkowe, projekty wykonawcze. Pomaga w doborze ilości i rodzaju urządzeń, a także oprogramowa- nia w zależności od potrzeb klienta i specyfiki obiektu. W okresie wdrożeniowym firma przeprowadza szkolenia dla użytkowników (administratorów, menedżerów, kasje- rów) oraz zapewnia wsparcie techniczne po uruchomieniu systemu. Firma świadczy także usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz usługi HELP DESK i CALL CENTER, a także przeprowadza okresowe przeglądy techniczne sprzętu oraz upgrade-y oprogramowania.

SPORTDATA Sp. z o. o. posiada międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2008 zatwierdzony przez Lloyd’s Register Quality Assurance Limited. Certyfikat ten potwierdza spełnienie przez naszą firmę wymagań dla systemu zarządzania jakością w zakresie produkcji oprogramowania i urządzeń składających się na system sprzedaży i kontroli biletów oraz identyfikacji kibiców dla imprez masowych.

Uzyskanie przez firmę certyfikatu jakości ISO to przede wszystkim dowód konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju firmy oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie.

SPORTDATA Sp. z o. o. jest partnerem POMORSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO w Gdyni w sektorze innowacyjno-wdrożeniowych firm informatycznych posiadających ugruntowaną pozycję na rynku.